Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας του Στ1


Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) ξεκίνησε να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα το σχολικό έτος 2005-2006. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, ενώ παράλληλα, γνωρίζοντας από κοντά τις επιστήμες της αρχειονομίας και της ιστορίας, κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης της χώρας. Τα προγράμματα εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες δράσεις και συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό.

Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος.

Μια διαδρομή, 1822-2002Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στην ομώνυμη έκθεση του ΙΑ/ΕΤΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ανακαλεί στη μνήμη και να ζωντανεύει σημαντικές περιόδους της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα παρέχει πολλές πληροφορίες: ιστορικές, δημοσιονομικές, οικονομικές καθώς και σχετικές με τις εικαστικές και συλλεκτικές τάσεις, τις κατασκευαστικές τεχνικές, την κιβδηλία αλλά και την ιδεολογία της κάθε εποχής, όπως έχει αποτυπωθεί πάνω στα τραπεζογραμμάτια.
Αρχικά οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται παρουσίαση, πάντα με τη μορφή ερωταποκρίσεων και με παράλληλη προβολή εικόνων, της ιστορίας του χρήματος (από τον αντιπραγματισμό στο νόμισμα και από το ιπτάμενο χρήμα των Κινέζων του 10ου αι. μ.Χ. στα σύγχρονα χαρτονομίσματα). Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του χαρτονομίσματος, παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος και γίνονται αναφορές στα θέματα που επιλέχθηκαν να απεικονίζονται.Ακολουθεί περιήγηση στο χώρο της έκθεσης με επιλεγμένες διαδρομές και σταθμούς, όπου επεξηγούνται συγκεκριμένα εκθέματα σύμφωνα με θεματικές ανάλογες του μαθησιακού επιπέδου.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής περιήγησης οι μαθητές καλούνται μέσα από προσαρμοσμένα στην ηλικία τους ερωτηματολόγια να εξερευνήσουν την έκθεση. Στόχος είναι να παρατηρήσουν τα εκθέματα, να εστιάσουν περισσότερο σε αυτό που τους ενδιαφέρει. Οι δραστηριότητες εκτελούνται όχι ατομικά, αλλά με τη συνεργασία δύο ή τριών μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου